Where to Buy
星騎自行車行

04-2259-0096
1F., No.688, Dadun 12th St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
力羽自行車行

02-82098105
1F., No.15, Sec. 1, Wanshou Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)
偉展車行

03-9605504
1F., No.330, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan (R.O.C.)
兆鑫單車生活館

08-7368682
900屏東縣屏東市豐田里建豐路225號1樓
Bike Ways

02-22324980
1F., No.23, Bo’ai St., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan (R.O.C.)
紀錄單車

04-22031883
No.113, Jun’an St., West Dist., Taichung City 403, Taiwan (R.O.C.)
聖陽單車

04-22135797
No.475, Sec. 1, Hanxi E. Rd., East Dist., Taichung City 401, Taiwan
衝線單車

02-29258080
1F., No.124-1, Sec. 2, Xiulang Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan
Online Bike

02-29265507
No.325, Fuhe Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan
壹玖壹單車生活館

07-3501477
No.529-1, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
樂單車自行車行

03-8466928
No.50, Fu’an Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
移動城堡

02-26903332
1F., No.332, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan
吉興車業

03-4626846
No.102, Sec. 2, Zhonghua Rd., Zhongli City, Taoyuan County 320, Taiwan
弘達自轉車店

04-23722580
No.116, Sec. 2, Meichuan E. Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
S.Young Bike

04-22925005
No.167, Zhuangmei St., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
P.C.O.

02-25416633
1F., No.26, Ln. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan
羽輪自行館

04-7115746
No.378, Sec. 1, Zhongshan Rd., Changhua City, Changhua County 500, Taiwan
Bike Fun

02-27929006
No.251, Xinhu 2nd Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan
酒泉191單車

02-25974336
No.191, Jiuquan St., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan
Copyright 2013 Marechal Asia. All rights reserved.
www.marechal.com.tw